Μεσσαπιος Ποταμός-Ψαχνά. Επικύνδινα τα τείχη που κατασκευάστηκα σε περίπτωση δυνατής βροχής!

2010-10-09 13:15

Τα τσιμεντένια τειχώματα που έχουν κατασκευαστεί στο ποτάμι των Ψαχνών, όχι μόνο στένεψαν το ποτάμι (έστω και  λίγο), αλλα είναι και επικύνδινα να γκρεμιστούν και να το φράξουν όταν θα είναι πολύ "φουσκωμένο" λόγω δυνατής βροχής. Αυτή τη θέση συμμερίστηκε και ο Γιώργος Λαφαζάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο. "Αν γίνει κάτι και γκρεμιστεί το Τσιμεντένιο τείχος  το ποτάμι θα φράξει και θα πλυμμηρίσουν όλα τα Ψαχνά" Είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η θέση είναι όντως λογική καθώς ο χείμαρος το χειμώνα είναι ορμητικός και παρασέρνει ότι βρεί μπροστά του σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης. Τώρα όμως είναι πολύ αργά καθώς τα τείιχη έχουν ήδη κατασκευαστεί.

—————

Πίσω